[VPJ – Project Sports Extreme

Hệ thống đang tải
facebook google twitter youtube

15 $

Nguồn: Videohive. Bạn có thể mua trực tiếp tại Videohive hoặc đặt mua qua hệ thống Vietproject, chúng tôi sẽ mua giúp bạn với mức phí +1$. Hoặc bạn có thể sử dụng Dịch vụ Sửa Project nhanh gọn, tiện lợi, chi phí thấp.
Sửa project


Project Sports Extreme bao gồm một chuỗi hình ảnh, video tuyệt vời thực hiện trong After Effects CS3 Full HD (1920 X 1080 px). Giữ chỗ cho 12 hình ảnh và video. Dài 57 giây. Đặt nó một cách dễ dàng. Hoạt hình Modular: tăng hoạt hình mỗi 15 giây bằng cách sao chép các mô-đun và có được một thời gian mở rộng thành phần. Không có plugin cần thiết. Chỉ có bản CS3. Project Sports Extreme tiếng ồn và đèn flash khung có thể được loại bỏ để một hình ảnh sạch sẽ.

Thông tin về Project Sports Extreme

– A great Extreme Sports photo/video sequence made in After Effects CS3 in HD ( 1920 X 1080 px ).
– Placeholders for 12 photos and videos. 57 seconds long. Place it easily.
– Modular animation: increase animation each 15 seconds by duplicating the module and get a time extended composition
– No plugins required. Only the CS3 originals.
– Texture, noise and flash frames can be removed for a clean visual.
– Complete helpfull instructions.

Một số hình ảnh của Project Sports Extreme

Sports Extreme 1 Sports Extreme 2 Sports Extreme

 

Thông tin video

Created 22 March 10
After Effects Version CS3, CS4, CS5
Universal Expressions
Length
Resolution 1920x1080
File Size 17.8mb
Media Placeholders
Text Placeholders

Tác giả

Eric King

Eric King

Email: vietpro@gmail.com

Website:

Related Products