[VPJ] – Project Mega Pack

Hệ thống đang tải
facebook google twitter youtube

19 $

Nguồn: Videohive. Bạn có thể mua trực tiếp tại Videohive hoặc đặt mua qua hệ thống Vietproject, chúng tôi sẽ mua giúp bạn với mức phí +1$. Hoặc bạn có thể sử dụng Dịch vụ Sửa Project nhanh gọn, tiện lợi, chi phí thấp.
Sửa project


Xin chào! Project Mega Pack là gói mới của tôi về quảng cáo, tôi muốn thể hiện sự đa dạng của các thiết bị hiện tại và chức năng tích hợp đầy đủ. Bạn nhận được 5 sản phẩm trong 1. Project Mega Pack có thể sử dụng chúng để thúc đẩy studio thiết kế đồ họa của bạn, thiết kế web, danh mục đầu tư, video, vv .. với một phong cách năng động, tươi trẻ và hiện tại. Tôi hy vọng bạn thích và thấy nó hữu ích.

Thông tin về Project Mega Pack

Main features:
    Works on After Effects CS4, CS5, CS5.5, CS6
3 Resolution presets: 2K (2048×1080), Full HD (1920×1080) and HD (1280×720)
No plugins needed
3 Advertising projects and 2 Slideshows
20 social icons included free to use!
Fast to render
Universal – Works in all language versions
You can edit all with 20 controllers
4 Video tutorials included
You should load only once your logotype and isotype and choose colors and graphic styles for all videos
Very easy to customize.
Main Contents
    Advertising A (Show your contents on TV, Computer, Laptop, Tablet, Phone)
Advertising B (Show your contents on Phone, Tablet, Laptop, Computer, TV)
Responsive Web Promo (Show your contents on Laptop, Tablet, Phone)
Tablet Slideshow (Show 8 images or videos on a Tablet)
Phone Slideshow (Show 8 images or videos on a Phone)
Bonus Mockups / with transparent background and screen
    Computer (PSD file) – 2 views (front and half side) / 2500×1768 px
Laptop (PSD file) – 2 views (front and half side) / 2500×1768 px
Tablet (PSD file) – 2 views (front and half side) / 2500×1768 px
Phone (PSD file) – 2 views (front and half side) / 2500×1768 px
These 4 devices on composition (PSD FILE) – 2 samples / 2500×1767 px
20 Controllers
    Main Color – Background color of the logo and texts.
BG Color A – Color background top.
BG Color B – Color of the background bottom.
BG Pattern – Intensity of a subtle diagonal lines.
BG Shapes – Intensity of soft shapes of background.
BG Particles – Intensity of a small particles in the background.
Light Color – Color of a soft light on the background.
Light Intensity – Intensity of this light.
Light Position – Position of this light.
Tablet/Phone BG – Background color of the phone and tablet.
Devices Tint Color – Devices color.
Devices Tint – Devices color intensity.
Devices Flat – Check this if you want the devices to be a flat style.
Main Reflection – Devices reflection intensity.
Screen Reflection – Screen reflection intensity.
Dark Screen – Black intensity of some parts of the screens.
Shadow – Devices shadow intensity.
Hand Flat – Check this if you want the hand to be a flat style.
Hand Flat Color – Hand color if this are flat.
Vignette – Intensity of a dark frame.
The product include:
    Smart_Devices.aep (After Affects CS4 project)
4 Video Tutorials:
    EditContents.mov (15.17 min.)
Controls.mov (06.04 min.)
Render.mov (01.46 min.)
Mockups.mov (03.35 min.)
Smart Devices – Controller Data.pdf (Controllers data of 4 custom samples)
10 Bonus Mockups:
    Phone_1.psd
Phone_2.psd
Tablet_1.psd
Tablet_2.psd
Laptop_1.psd
Laptop_2.psd
Computer_1.psd
Computer_2.psd
Devices_1.psd
Devices_2.psd

Một số hình ảnh về Project Mega Pack

Mega Pack 1 Mega Pack 2 Mega Pack 3 Mega Pack 4

Thông tin video

Created 18 September 13
After Effects Version CS4, CS5, CS5.5, CS6
Universal Expressions Yes
Length
Resolution 2048x1080
File Size 361.9mb
Media Placeholders
Text Placeholders

Tác giả

Eric King

Eric King

Email: vietpro@gmail.com

Website:

Related Products