[VPJ] – Project Epic Modern Glitch Opener

Hệ thống đang tải
facebook google twitter youtube

14 $

Nguồn: Videohive. Bạn có thể mua trực tiếp tại Videohive hoặc đặt mua qua hệ thống Vietproject, chúng tôi sẽ mua giúp bạn với mức phí +1$. Hoặc bạn có thể sử dụng Dịch vụ Sửa Project nhanh gọn, tiện lợi, chi phí thấp.
Sửa project


Project Epic Modern Glitch Opener – trình diễn hoàn hảo cho mở đầu chương trình của bạn, chương trình truyền hình, hình ảnh, video slide show hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông mở. Ngay cả các sự kiện đặc biệt. Bạn có thể sử dụng hình ảnh thay vì video. Rất đơn giản và tổ chức tốt các dự án. Bạn có thể dễ dàng thay đổi màu sắc chỉ trong một bước đơn giản. Project Epic Modern Glitch Opener thay đổi văn bản, thả phương tiện truyền thông của bạn, âm thanh và nhấn render. Dự án nhanh chóng vẽ. Bạn không cần bất kỳ kiến ​​thức trước của After Effects để sử dụng dự án này. Thậm chí nếu bạn không bao giờ làm việc với After Effects bạn có thể xem các tập tin trợ giúp và hoàn thành công việc.

Thông tin về Project Epic Modern Glitch Opener

Features
Full HD resolution
You can watch this video (full version with different settings) in HD quality here – Youtube
Easy Customize
Color control
No plugins required
35 Places for images and/or videos
22 Places for Texts
Place for Logo
Help file included
CS5, CS5.5, CS6, CC, CC2014 compatibility

Một số hình ảnh về Project Epic Modern Glitch Opener

Epic Modern Glitch Opener Epic Modern Glitch Opener 2 Epic Modern Glitch Opener 3

 

Thông tin video

Created 21 May 15
After Effects Version CS5, CS5.5, CS6, CC, CC 2014
Universal Expressions Yes
Length 1:05
Resolution 1920x1080
File Size 7.07mb
Media Placeholders 36
Text Placeholders 22

Tác giả

Eric King

Eric King

Email: vietpro@gmail.com

Website:

Related Products