[VPJ] – Project Corporate Profile

Hệ thống đang tải
facebook google twitter youtube

16 $

Nguồn: Videohive. Bạn có thể mua trực tiếp tại Videohive hoặc đặt mua qua hệ thống Vietproject, chúng tôi sẽ mua giúp bạn với mức phí +1$. Hoặc bạn có thể sử dụng Dịch vụ Sửa Project nhanh gọn, tiện lợi, chi phí thấp.
Sửa project


Project Corporate Profile Dễ dàng làm cho câu chuyện của bạn và điều chỉnh các bộ phận mẫu. Riêng các tấm điều khiển màu sắc cho tất cả các cảnh, 50 văn bản giữ chỗ. Không có plugin cần thiết. Hơn 50 hình ảnh hoặc video Placeholders. Dễ dàng điều chỉnh độ lớn nhỏ trong từng cảnh. Hy vọng Project Corporate Profile sẽ giúp ích cho bạn.

Thông tin về Project Corporate Profile

Main features:
After Effects CS4, CS5, CS5.5 and CS6 compatible
Full HD (1920×1080) / HD (1280×720) resolution
Duration : 2:49 min.
Easily make your story and adjust template parts
Separate color controller panels for all the scenes
50 Text Placeholders
No plugins required
Over 50 image or video Placeholders
Easily adjust Company Growth Scene
Images and Music used in the preview is not included.
Video tutorial included.

Một số hình ảnh về Project Corporate Profile

Corporate Profile 1 Corporate Profile 2 Corporate Profile

Thông tin video

Created 1 October 13
After Effects Version CS4, CS5, CS5.5, CS6
Universal Expressions
Length
Resolution 1920x1080
File Size 228mb
Media Placeholders
Text Placeholders

Tác giả

Eric King

Eric King

Email: vietpro@gmail.com

Website:

Related Products