[VPJ] – Project Animated Promotional And Explaining Kit

Hệ thống đang tải
facebook google twitter youtube

24 $

Nguồn: Videohive. Bạn có thể mua trực tiếp tại Videohive hoặc đặt mua qua hệ thống Vietproject, chúng tôi sẽ mua giúp bạn với mức phí +1$. Hoặc bạn có thể sử dụng Dịch vụ Sửa Project nhanh gọn, tiện lợi, chi phí thấp.
Sửa project


Project Animated Promotional And Explaining Kit cho phép bạn tạo ra câu chuyện của riêng bạn cho video quảng cáo và giải thích, quảng cáo, quảng cáo sản phẩm, ứng dụng di động, các trang web điện thoại di động và thậm chí thống kê cơ bản video. Cảnh báo! Dự án này bao gồm 2 phiên bản của chính – một trong đó không yêu cầu plug-ins Element 3D tại tất cả và một trong đó đòi hỏi v1.6 Element 3D. Project Animated Promotional And Explaining Kit sẽ không làm việc như bình thường nếu bạn chỉ có Element 3D v2+ installed

Thông tin về Project Animated Promotional And Explaining Kit

  • The main project requires Element 3D but there’s a NON-Element-3D version included
  • The non-Element-3D version has limited customization options but is still enough to create a great promo/explainer
  • Perfect for business promotions and explainer videos
  • The character creation kit lets you create more than 45 000 variations of a character with unlimited colors.
  • The hand creation kit lets you create more than 350 000 variations of a hand with unlimited colors
  • 8 image and video holders
  • The statics pack allows you to create basic statistics visuals – pie charts and bar charts
  • CS4 and above

Một số hình ảnh của Project Animated Promotional And Explaining Kit

Animated Promotional And Explaining Kit 2 Animated Promotional And Explaining Kit 3 Animated Promotional And Explaining Kit

Thông tin video

Created 11 March 14
After Effects Version CC, CS6, CS5.5, CS5, CS4
Universal Expressions Yes
Length
Resolution Resizable
File Size 476mb
Media Placeholders
Text Placeholders

Tác giả

Eric King

Eric King

Email: vietpro@gmail.com

Website:

Related Products