[VPJ] – Project 221 Motion FX Elements Pack

Hệ thống đang tải
facebook google twitter youtube

14 $

Nguồn: Videohive. Bạn có thể mua trực tiếp tại Videohive hoặc đặt mua qua hệ thống Vietproject, chúng tôi sẽ mua giúp bạn với mức phí +1$. Hoặc bạn có thể sử dụng Dịch vụ Sửa Project nhanh gọn, tiện lợi, chi phí thấp.
Sửa project


Project 221 Motion FX Elements Pack có chứa 221 thành phần hoạt hình (dòng chất lỏng, hình động vật, hoạt hình tiêu đề) đó là tập tin mov pre-rendered với một codec JPEG + Alpha. Sử dụng mẫu này để thêm nhiều niềm vui hơn cho video, hình ảnh của bạn hoặc sau khi các dự án hiệu quả. Hoặc chỉ cần sử dụng các yếu tố để tạo ra những câu chuyện ngắn, những giới thiệu, mở hoặc GIF buồn cười! Điêu đo phụ thuộc vao bạn! Sử dụng trí tưởng tượng của bạn với Project 221 Motion FX Elements Pack!

Thông tin về Project 221 Motion FX Elements Pack

– After Effects CS5 and above
• Full HD 1920×1080
• No Plugin Required
• Pre-rendered mov files with a JPEG + Alpha codec
• 135 Prerendered Liquid Lines
• 50 Prerendered Character Animations
• 36 Readymade Title/Text Animations
• All Animations comes within an easy to use AE template
• Controls for colors and glow
• Modular Structure
• Detailed Video Tutorial Included
• The project is well organized!

Một số hình ảnh của Project 221 Motion FX Elements Pack

221 Motion FX Elements Pack 1 221 Motion FX Elements Pack 2 221 Motion FX Elements Pack

Thông tin video

Created 16 March 16
After Effects Version CC 2015, CC 2014, CC, CS6, CS5.5, CS5
Universal Expressions Yes
Length
Resolution 1920x1080
File Size 868.8MB
Media Placeholders
Text Placeholders

Tác giả

Eric King

Eric King

Email: vietpro@gmail.com

Website:

Related Products