[VDJ] Celebrity Titles

Hệ thống đang tải
facebook google twitter youtube

10 $

Sửa project


Celebrity Titles Mẫu  được tạo ra bởi các công cụ AE chuẩn mà không cần bổ sung của bên thứ ba) bao gồm 8video, 4 placeholders và LOGO , xuất  hiện cách thức hoàn toàn khác nhau.
Bạn có thể dễ dàng tạo ra video của riêng  bạn bất kỳ thời gian bằng cách sử dụng các công cụ này.

_Thông tin cho sản phẩm Celebrity Titles

.Dự án cho After Effects CS3, CS4. CS5 ,CS6, CC
.Không PLUGINS bắt buộc,
.Chiều rộng – 1280 px, chiều cao – 720,
.Tỷ lệ khung hình – 29,97 fps. (HDV / HDTV 720 29,97)

_Một số  hình ảnh Celebrity Titles
1 7

Thông tin video

Created
After Effects Version
Universal Expressions
Length 1:39
Resolution 1280x720
File Size 43.3mb
Media Placeholders 8
Text Placeholders 4

Tác giả

Thiên Di

Di Thiên

Email: thiendi012@gmail.com

Website:

Related Products